BẢNG HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY SỐ ĐO VÀ SIZE

I.HƯỚNG DẪN CÁCH ĐO SIZE
1. ĐO SIZE ÁO NỮ
chon-size-quan-ao
 
 
2. ĐO SIZE QUẦN -VÁY NỮ
 
chon-size-quan-ao
 
3. ĐO SIZE QUẦN NAM
 
chon-size-quan-ao
 
II. BẢNG THÔNG SỐ SIZE
1. ĐỒNG PHỤC NỮ
chon-size-quan-ao
 
2. ĐỒNG PHỤC NAM
 
 
chon-size-quan-ao